Site Service kjøper 50% av aksjene i Nih/Nor Installasjon AS i Alta

For å styrke oss i Finnmark fylke har Site Service kjøpt 50% av aksjene i Nih AS/ Nor Installasjon. Dette gjør vi for å sikre vårt geografiske oppsett i Finnmark og Nord Troms. Site Service har driftskontrakter med ICE, Motorola / Nødnett og Broadnet, som med korte feilrettingstider tilsier en tilstedeværelse i Finnmark.

Site Service har de siste årene brukt Nih som underleverandør for de aktuelle tjenestene. Ved dette kjøpet går Nih inn som et datterselskap i Site Service gruppen.

I tillegg vil vi styrke samarbeidet ved at Nih også jobber for hos på utbyggingsprosjekter, innenfor masteoppsett, fiber og generell telemontasje. Med fokus på oppdrag i Finnmark.

Nih er et solid selskap som startet opp i 2001, som har arbeidet med installasjon av Civil work, telenett og fiber. Nih har 4 ansatte og en omsetning på 3-4 mill.

Ved denne transaksjonen endrer Nih AS tilbake til sitt opprinnelige navn, Nor Installasjon as.

For ytterligere informasjon kontakt:

Site Service AS
Terje Hoemsnes tlf 92633005

Nih / Nor Installasjon AS
Knut Ivar Bellika tlf 91869265