Forlenget og utvidet vedlikeholdsavtale med ICE

Site Service har nå signert en forlengelse og utvidelse av driftskontrakten med ICE.  Dette er en 5 års avtale med ICE, som inkluderer både feilretting og preventivt vedlikehold for alle siter i [...]