Forlenget og utvidet vedlikeholdsavtale med ICE

Site Service har nå signert en forlengelse og utvidelse av driftskontrakten med ICE.  Dette er en 5 års avtale med ICE, som inkluderer både feilretting og preventivt vedlikehold for alle siter i hele landet. ICE vil investere kraftig i utvikling av radionettet de neste årene , og Site Service ser frem til å være med på dette.
ICE er et meget spennende selskap som har store ambisjoner og som i disse dager går på børs (se egen pressemelding fra ICE).