Ny avtale med Choice hotels

Site Service har inngått en avtale med Choice hotels med å levere innendørsdekning for teleopratørene i den nye hotellet i Oslo, the Hub. Dette er i tett samarbeid med Commscope, på produktsiden og Telia står som hovedoperatør. Det skal installeres over 120 aktive innendørsantenner, som vi gi en optimal dekning i alle etasjer for alle frekvenser.

Ny avtale Follobanen

Nokia og Site Service har signert en stor kontrakt for leveranse av teledekning i den nye Follotunnelen. Der Site Service skal installere 227.000 m strålekabel, 750 repeatere, 944 konnektorer, 58.000 m coax kabler og mye mer. I tillegg dokumentasjon, i driftsettelse, testing og prosjektledelse for dette prosjektet.

Dette er kontrakt som går over 3 -4 år.