Ny avtale med Choice hotels

Site Service har inngått en avtale med Choice hotels med å levere innendørsdekning for teleopratørene i den nye hotellet i Oslo, the Hub. Dette er i tett samarbeid med Commscope, på produktsiden [...]

Ny avtale Follobanen

Nokia og Site Service har signert en stor kontrakt for leveranse av teledekning i den nye Follotunnelen. Der Site Service skal installere 227.000 m strålekabel, 750 repeatere, 944 konnektorer, [...]