Ny avtale med Choice hotels

Site Service har inngått en avtale med Choice hotels med å levere innendørsdekning for teleopratørene i den nye hotellet i Oslo, the Hub. Dette er i tett samarbeid med Commscope, på produktsiden og Telia står som hovedoperatør. Det skal installeres over 120 aktive innendørsantenner, som vi gi en optimal dekning i alle etasjer for alle frekvenser.