Ny avtale med Eidsiva Bredbånd

Eidsiva Bredbånd og Site Service har signert en kontrakt for utbygging av fiber (FTTH) for Slåstad – Austvatn, som ligger i Nord Odal og Sør Odal kommune i Hedmark. Dette er et stort område der innbyggerne skal få fiber, som betyr 45.000 m graving av grøfter, legging 110.000 m fiberkabler, 57.500 m oppheng i luft og 816 kunde tilkoblinger. Dette er stort prosjekt som skal gjennomføres i 2019.