Ny avtale med Eidsiva Bredbånd

Eidsiva Bredbånd og Site Service har signert en kontrakt for utbygging av fiber (FTTH) for Slåstad – Austvatn, som ligger i Nord Odal og Sør Odal kommune i Hedmark. Dette er et stort område [...]