Site Service bidro til god kommunikasjon etter raset i Jølster

Site Service fikk i oppdrag å fly ut en mobil basestasjon for Nødnett etter raset i Jølster. Denne ble driftet av et aggregat og kommunikasjonen gikk over satellitt. Dette bidro til at Nødnett var i store deler av tiden det eneste kommunikasjonsmiddelet som var operativt.

Artikkel fra Inside Telecom (www.insidetelecom.no)