Ny kontrakt med Global connect

Global Connect (Homenet) har signert en ny kontrakt med Site Service for utbygging av 9 boligområder på Østlandet for FTTH. Site Service skal prosjektere, levere og i driftsettelse fiber løsninger til privat kunder. Dette inkluderer graving, trenching og oppheng for fremføring av fiber kabler.

Ny kontrakt med Trafikverket i Sverige

Site Service har inngått kontrakt med Trafikverket i Sverige, for leveranser av mobildekning og adgangskontroll i utbyggingsfasen for prosjekt Vestlenken i Gøteborg.

Vestlenken er en dobbeltspor jernbane, som er under bygging i sentrale Gøteborg. Jernbaneforbindelsen er 8 kilometer, der 6 kilometer kommer til å være i tunnel. Tre underjordiske, firespors stasjoner bygges ved dagens Centralstationen, Hagakyrkan og Korsvägen.

Dette er en kontrakt som inkluderer, leveranser, drift og prosjektering i 8 år. Leveransen gjøres i samarbeide med Digital Innovation, som er en underleverandør til Site Service. Prosjektet administreres gjennom Site Service datterselskap i Sverige.