Ny kontrakt med BaneNor

Forrige uke signerte vi en langsiktig rammeavtale med BaneNor, hvor vi skal levere komplette nye siter og fiber. Leveransene inkluderer master, hytter, fundamenter, skap og elektrisk installasjoner, samt byggesøknader og prosjektering av master – fundament.  For fiber gjelder dette nyetablering av fiber til disse sitene + ny fiber på stasjonsområder. Materiell  leveranser inngår i kontrakten.