Site Service AS og E-Nor Installasjon as slår sammen sine virksomheter

Site Service kjøper alle aksjene i E-Nor Installasjon i Steinkjer, og dagens eiere i E-Nor blir deleiere i Site Service.

Det sammenslåtte selskapet blir en sterk og slagkraftig leverandør av tjenester og drift innen fiber, telekommunikasjon og elektro.

Selskapene har allerede samarbeidet sammen i mange år og har et felles datterselskap i Trondheim. Ledelsen i begge selskaper anser denne sammenslåingen som et naturlig steg videre.

Selskapene har også fire datterselskaper, Midnoco as, Site Service AB (Sverige), Nor Installasjon as og Protronic as

Selskapene har tre felles grunnprinsipper:

*Vi bruker lokalt ansatte

*Vi er fleksible og har en god evne til å ta raske beslutninger

*Og – sist og viktigst – vi er sterkt kundeorienterte.

Site Service og E-Nor er to veldrevne selskaper som gjennom mange år har positiv utvikling og gode resultater. Vi er trygge på at det sammenslåtte selskapet vil bli fortsette den gode utviklingen og bli en attraktiv leverandør og samarbeidspartner i markedet.

Selskapene hadde følgene tall i 2020:

 

Omsetning (mill) Resultat før skatt
Site Service AS 391 34,2
E-Nor Installasjon as 184 22,6
SIS Nidaros as 36 1,7

 

Site Service har 165 ansatte, mens E-Nor har 87 ansatte.