Nytt regjeringskvartal -kontrakt med STATSBYGG

Site Service har i dag signert en stor kontrakt med Statsbygg, der vi skal levere mobildekning for alle operatører i det nye regjeringskvartalet. Denne kontrakten omfatter komplett leveranse av mobilnett inklusive radioplanlegging og installasjon, til prosjekt Nytt regjeringskvartal‏‏‎‪‎‎‏‎‎‏‪‎‎‏‪‪‎‪ for alle bygg i byggetrinn 1; H-blokk, D-blokk, A-blokk og Kjeller. Samlet brutto areal er ca. 92.000 m2.

Opsjoner i kontrakten vil være senere byggetrinn, alternative løsninger, støttesystem – drifts- og betjeningssystem, driftsavtale og service- og vedlikeholdsavtale. Byggetrinn 2 vil, slik det ser ut i dag, bestå av B-blokk, C-blokk, E-blokk og G-blokk med samlet brutto areal ca. 64.000 m2. I tillegg er parken en del av byggetrinn 2.

Leveransene starter i dag med prosjektering og samspill, selve leveransene fra 2023 og 2 år. Deretter drift.

Verdien på kontrakten er ca 60 mill.