ENTREPRISE

Site Service har solid erfaring med prosjektering og leveranser for dekningsløsninger av innendørs og tunnel anlegg.  Tunnel anleggene er både for jernbane og vei. Vi har levert tunnel løsninger til de fleste av Jernbaneverkets 550 tunneler. Dette betyr solid erfaring innen sikkerhet ved spor og ved tog avvikling. For prosjektering har vi gjennomført dekningsplaner og teknisk prosjektering for alle nye jernbanetunneler i Norge. For vei tunneler har god erfaring med prosjektering, leveranser og løsninger knyttet til; GSM, 3G, 4G, LTE, CDMA 450 Mhz, UHF, DAB-FM inkl ”innsnakk” og TETRA.

De fleste av Entrepriseprosjektene vi gjennomfører er en blanding av bygg entrepriser, elektro, fibermontasje og telekommunikasjon leveranser. Dette i kombinasjon med en etablert prosjektadministrasjon innen dokumentasjon, HMS, kvalitet, trafikkstyring og planlegging – medfører at vi anses som en dyktig leverandør av samferdselsprosjekter.

Vi gjennom mange år levert mange prosjekter for tele dekning i bygg. Der vi også har gjort prosjektering, samt alle målinger.

Site Service har mange prosjekter løpende mot BaneNor direkte eller gjennom andre entreprenører.

Bomstasjoner for Q-free har vi montert for et større prosjekt i Oppland. God erfaring fra mange prosjekter for Statens Vegvesen eller gjennom andre entreprenører, innen vei.  Flere innendørsprosjekter av idrettshaller, sykehus o.l.