Feltdrift og vedlikehold

Vår avdeling for drift ble bygget opp basert på eneansvaret for feltdrift av Mobile Norway/Tele 2 sitt nettverk, siden drift starten i 2010. Nettverket hadde i 2015 2300 radio siter, der vi driftet alt utstyr inkludert transmisjon. Denne kontrakten ble avsluttet i 2015. I 2012 startet vi feltdrift og vedlikehold for Nødnett, der vi har en langsiktig avtale for drift over hele landet. Dette nettverket har 2600 siter og 300 repeater anlegg i veitunneler. Denne avtalen har høye krav til feilrettingstider, som gjør at vi bygget ut flere avdelingskontorer og har effektivisert feilrettingsprosessen i alle ledd. I 2015 signerte vi avtale med ICE Norge for feilretting og preventivt vedlikehold av hele deres nettverk. Den siste avtalen vi har inngått er drift av Broadnet’s fiber nettverk i hele Norge.

Vi har flere mindre driftsavtaler innenfor fiber og andre typer nettverk, der vi feil retter og vedlikeholder nettverk/objekter. I tillegg har driftsavtaler med Forsvaret og Avinor for preventivt vedlikehold av master og hytter.

Våre feltingeniører har lang fartstid innenfor telecom og fiber, spesielt knyttet til strøm og transmisjon. Vi har også bred kompetanse innen vedlikehold av master og hytter.

I denne avdelingen finner vi også erfarne feltingeniører som arbeider med optimalisering av nettverk, med målinger og dekningsundersøkelser.