Hopp til hovedinnhold

Prosjektering

Byggets bruksformål og arkitektur danner grunnlaget for designet av et innendørs dekningsanlegg.

I prosjekteringsfasen sikrere vi at vi bygger et innendørsanlegg som vil tåle bruken og kapasiteten kunden har behov for – i dag og i fremtiden.

Tre mennesker rundt et bord som ser på en tegning.

Når vi prosjekterer innendørsdekning tegner vi de tekniske løsningene. Ved hjelp av planleggingsverktøy kan vi tegne inn innendørsanlegget i det aktuelle bygget.

Vi kan predikere den forventede dekningen, og kunden får materialliste og et kostnadsestimat.

En hånd holder en penn over en planskisse

I nybygg lønner det seg å tenke på innendørsdekning når bygget tegnes. Løsninger for god innendørsdekning kan samkjøres med øvrig teknisk utstyr.

Vi har lang og bred erfaring med prosjektering av innendørsdekning, som sikrer god dekning i hele bygget – i dag og i fremtiden.

Oversiktsbilde av Bjørvika i Oslo.

Prosjektering av forventet dekning i nybygg

Når vi jobber med nybygg ønsker vi å delta i prosjektet fra tidlig fase. På den måten kan vi samarbeide med øvrige i parter i prosjektet, samt benytte oss av allerede planlagte tekniske installasjoner i bygget.

I prosjekteringsfasen benytter vi tegninger av bygget i programvaren iBwave, og designer en løsning til kunden. Dette inkluderer også et prisestimat på innkjøp og installering av komponenter i bygget.

Fotografi at to personer som ser på en teknisk tegning

Vår prosess

I Site Service Gruppen leverer vi løsninger for innendørsdekning fra A-Å. Fra rådgivning til prosjektering, installasjon og drift av løsningen. Ta kontakt direkte, eller send oss en henvendelse via  kontakskjema.

 

  • Rådgivning
  • Dekningsmåling
  • Prosjektering
  • Installasjon og utbygging
  • Drift og vedlikehold
Mads Wang
Leder innendørsdekning

Ta kontakt for mer informasjon om hvordan vi kan sikre god innendørsdekning i ditt prosjekt.