Hopp til hovedinnhold

Rådgivning

God signalstyrke innendørs er avgjørende for at et bygg skal fungere etter formålet sitt – enten det er et sykehus, et borettslag, en garasje eller en skole. Det er store variasjoner i pris og kvalitet på utstyr som installeres – og valg av utstyr bør tilpasses bruksformål.

Vi tilbyr rådgivning knyttet til innendørsdekning til både planlagte bygg og eksisterende byggemasse med svak signalstyrke.

To menn og en kvinne i møte rundt et bord.

Vi tilbyr rådgivning innen innendørsdekning til nye og eksisterende bygg. I nye bygg deltar vi som regel i prosjekteringsfasen, der vi blant annet designer den tekniske løsningen.

I eksisterende bygg vil det ofte være relevant å gjennomføre en dekningsmåling, for å kartlegge om signalene når frem til alle deler av bygget.

Tre mennesker rundt et bord ser på en skjerm på veggen.

Våre ansatte har lang erfaring med dekningsløsninger for små og store offentlige og private aktører. Basert på behov og bygg gir vi en skreddersydd løsning som dekker deres behov og forventninger.

I nybygg lønner det seg å inkludere arbeidet med innendørsdekning så tidlig som mulig – ofte allerede i planleggingsfasen, slik at kabelføringer og tekniske løsning samkjøres med øvrig teknisk utstyr. Der byggeprosessen allerede er i gang bidrar vi med råd og løsninger som tar hensyn til dette.

Tre mennesker rundt et bord som ser på en tegning.

God dekning i nye og gamle bygg

Byggkonstruksjon, materialer og byggets alder kan påvirke dekningssignalenes evne til å trenge inn i et bygg. Ofte har man behov for løsninger som styrker signalene i bygget. Byggets bruksformål avgjør hvilke løsninger som kreves, og kostnaden knyttet til investeringen.

Vi har god kunnskap om teknologiene bak god dekning, samt løsninger som passer ulike prisnivåer og bruksformål.

Vår prosess

I Site Service Gruppen leverer vi løsninger for innendørsdekning fra A-Å. Fra rådgivning til prosjektering, installasjon og drift av løsningen. Ta kontakt direkte, eller send oss en henvendelse via  kontakskjema.

 

  • Rådgivning
  • Dekningsmåling
  • Prosjektering
  • Installasjon og utbygging
  • Drift og vedlikehold
Mads Wang
Leder innendørsdekning

Ta kontakt for mer informasjon om hvordan vi kan sikre god innendørsdekning i ditt prosjekt.