Hopp til hovedinnhold

Miljøpolicy

Bli bedre kjent med hvordan vi jobber aktivt for å redusere virksomhetens påvirkning på klima og miljø

Norsk landskap, fjord og fjell.

Site Service As sin miljøpolicy omhandler flere forretningsområder. Målet er å gjennomføre et systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen.

Site Service skal jobbe kontinuerlig med å forbedre sine miljøprestasjoner og vil arbeide aktivt for å redusere virksomhetens påvirkning på klima og miljø. Site Service skal etterleve myndighetspålagte og egne krav, og følge miljøledelse i henhold til Miljøfyrtårnordningen. Vi har vært miljøfyrtårnsertifisert siden 2012 og ønsker å fortsatt være miljøfyrtårnsertifisert i fremtiden.

Vi har innarbeidede krav til utslipp og forbruk forbundet med vår virksomhet, kunder, oppdrag og våre samarbeidspartnere – og driver kontinuerlig oppfølging av disse.

Mål og interne krav

Vi ønsker å fremme en bærekraftig utvikling, og er bevisst vårt ansvar i av hensyn til miljøet. Site Service har derfor valgt å sertifisere seg etter den norske standarden Miljøfyrtårn. Alle våre arbeider skal følge lovfestede krav og ta hensyn til ytringer fra for eksempel kunder, grunneiere og andre interessenter.

Ansatt klatrer i en mast på vinteren.

Site Service As sin miljøpolicy omhandler flere forretningsområder. Målet er å gjennomføre et systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen.

Site Service skal jobbe kontinuerlig med å forbedre sine miljøprestasjoner og vil arbeide aktivt for å redusere virksomhetens påvirkning på klima og miljø. Site Service skal etterleve myndighetspålagte og egne krav, og følge miljøledelse i henhold til Miljøfyrtårnordningen. Vi har vært miljøfyrtårnsertifisert siden 2012 og ønsker å fortsatt være miljøfyrtårnsertifisert i fremtiden.

Vi har innarbeidede krav til utslipp og forbruk forbundet med vår virksomhet, kunder, oppdrag og våre samarbeidspartnere – og driver kontinuerlig oppfølging av disse.

Etiske retningslinjer

Hovedmålet for Site Service er å opprettholde og videreutvikle en økonomisk bærekraftig og sunn virksomhet med gode relasjoner til ansatte, kunder og samarbeidspartnere.

Se våre etiske retningslinjer
Ansatt klatrer i en mast på vinteren.