Skip to content

Site Service AB
Kabelgatan 5
434 37 Kungsbacka
Org.nr: 559224-1110
Kontakt:
Michael Aarvik (michael.aarvik@siteservice.se)
+46 768940889

Pressmelding

TSIB – tele- och säkerhetstekniska installationer

Den 9 januari signerade Trafikverket kontrakt med det norska företaget Site Service AS som ska ansvara för utbyggnaden av TSIB, tele- och säkerhetstekniska installationer under byggtiden för Västlänken och Olskroken planskildhet.

Site Service bygger, driftar och underhåller tele, fiber och mobila kommunikationsnätverk både i Norge och Sverige. De har levererat tunnellösningar till de flesta av Norska Jernbaneverkets 550 tunnlar. Kontraktet med Trafikverket inkluderar leveranser, drift och projektering i 8 år. Leveransen genomförs i samarbete med Digital Innovation, som är en underleverantör till Site Service.

I TSIB-uppdraget ingår det cirka 10 personer. Arbetet har startat och installationer kommer att monteras löpande under byggtiden. TSIB är organiserat inom delprojekt BEST & Anläggningsövervakning, där Sara Högström är delprojektledare.
– Det känns bra att vi nu har kommit igång med TSIB-arbetet och jag har stort
förtroende för Site Service. Västlänken har behov av samma TSIB-lösning i hela
anläggningen, säger Sara Högström.

Vad är det som ska installeras:

Radiosystem – erbjuder tal- och datakommunikation i tunnelanläggningen. Radiosystemet består av utrustning för återutsändning av Rakelradio och mobiltelefoni.

Nätverk och Wi-Fi system – tillhandahåller och säkrar en fungerande kommunikationslänk mellan centrala systemet och utrustning i etableringssiterna. Wi-Fi systemet har som syfte att få ett pappersfritt bygge.

ITV-system – förser intressenter med rörlig video, stillbilder och inspelad video från övervakning av in- och utpassageområden och eventuellt andra strategiska platser i anläggningen. ITV ger operatörer möjlighet att verifiera händelser och följa
skeenden. Inspelad video används också för att i efterhand kunna analysera och
höja säkerheten.

Utrymningslarmsystem – larmar via SMS/SDS individer i anläggningen om ett
tillbud inträffat, till exempel brand.

Positionerings- och passagekontrollsystem – avgör i vilka specifika zoner i anläggningen som olika individer befinner sig. Individer kan vara personer, fordon, material och utrustning. Säkerställer vilka individer som befinner sig i tunnelanläggningen samt styr ITV-systemet för inspelning av specifika händelser.

Centrala system – kontrollerar delsystem samt presenterar information och ger konfigurationsmöjligheter via ett operatörsgränssnitt.

Huvudkomponenter och placeringar
Avläsningsutrustningar för positioneringstaggar.
Operatörsarbetsplats placerad på etableringsområde.
Utrymningslarmskåp med larmknapp, blixtljus och larmdon.
Kamerautrustning vid in- och utpassageområde.
Passagekontrollsystem, för reglering av passager vid in- och utpassageområden.
Ljussignaler vid mynningspassager.
Nedtagningsutrustning för Wi-Fi, mobiltelefoni och Rakel.
Återutsändningsutrustningar samt antenner för radiokommunikation.