Hopp til hovedinnhold

Vi drifter Norges nødnett

Site Service drifter Norges nødnett på vegne av DSB og Motorola

DSB eier nødnettet i Norge, og Site Service drifter nettet på vegne av Motorola.  

Nødnett er nød og beredskapskommunikasjonen i Norge som brukes av blålysetatene, Forsvaret, Røde kors, Sivilforsvaret m.m, og har høye krav rask responstid over hele landet.

Norges nødnett består av ca 2100 basestasjoner, samt rundt 450 tunneler og flere innendørs lokasjoner. Nødnett dekker geografisk hele Norge. For at Norge skal ha et robust nødnett krever stasjonene jevnlig vedlikehold, og rask feilretting.

Stasjonene blir ofte utsatt for vær og vind. Våre kompetente medarbeidere jobber hver dag for at Norge har et stabilt og godt nødnett. Dette krever sterk teknisk kompetanse, god lokalkunnskap, samt utstyr og kompetanse som sikrer fremkommelighet på krevende steder.

Vi i Site Service er stolte over å jobbe med samfunnskritisk infrastruktur for landets og innbyggernes sikkerhet.

Om Site Service

Site Service bygger, drifter og vedlikeholder fiber-, tele- og mobilkommunikasjonsnettverk over hele Norge. Vi leverer tjenester innen entreprise, drift, elektro, fiber og installasjon.

Kontakt oss