Rammeavtale med Telenor Infra

Vi har signert en rammeavtale med Telenor Infra for leveranse av tjenester innen Civil works (master og fundamenter). Avtalen er inngått for regionene Nord-Norge og Vestlandet, og er en 2-årig avtale med opsjon på ytterligere 2 år.

Leveransen inkluderer:

  • Utbygging
  • Sanering
  • Periodisk tilsyn

Her vil vi få bruk for vår mangeårige erfaring med master, fundamenter og telehytter, samt lokal kunnskap og tilstedeværelse. Vår erfaring og kompetanse fra montasje i dårlig vær og vind er spesielt viktig med tanke på bruk av helikopter.

Telenor Infra ble skilt ut fra Telenor Norge, og eiendomsretten for alle Telenor’s siter ble overført til Telenor Infra. Telenor Infra AS tilbyr og drifter passiv infrastruktur, og er på plass over hele Norge