Hopp til hovedinnhold

Nye Stavanger Sykehus

Site Service har signert avtale for levering av dekningsløsninger til det nye universitetssykehuset i Stavanger

Illustrasjon av nye Sykehuset Stavanger.
Illustrasjoner: Nordic Office of Architecture / Aart Architect Nordic / Nye SUS
Sted: Stavanger

Nå bygges det nytt universitetssykehus i Stavanger, der første byggetrinn skal stå klart i 2024. I første byggetrinn skal det bygges ca. 125.000 m2 sykehus. Det nye sykehuset skal bygges på Ullandhaug i Stavanger kommune, i nær tilknytning til Universitetet i Stavanger.

Illustrasjon av pasient i seng på enerom, Sykehuset Stavanger.
Illustrasjoner: Nordic Office of Architecture / Aart Architect Nordic / Nye SUS

Helse Stavanger er prosjekteier for det nye sykehuset, og har valgt Entrepriseavdelingen i Site Service som leverandør av 4G/5G mobildekning for alle operatører til det nye sykehuset. Dette innebærer planlegging og design av dekningens infrastruktur, innkjøp og levering av utstyr, samt montering og idriftsetting av utstyret. Videre har vi opsjon på drift av løsningene de neste årene. 

Site Service ble valgt som leverandør basert på vår spisskompetanse innenfor mobile dekningsløsninger, og vi hadde skarp konkurranse fra andre tilbydere. 

Vi er stolte over å skulle få ta del i et så viktig og samfunnsnyttig prosjekt, og ser frem til et godt samarbeid med Helse Stavanger og øvrige leverandører i prosjektet. 

Om Site Service

Site Service bygger, drifter og vedlikeholder fiber-, tele- og mobilkommunikasjonsnettverk over hele Norge. Vi leverer tjenester innen entreprise, drift, elektro, fiber og installasjon.

Kontakt oss