Hopp til hovedinnhold

Megadron blir en del av Site Service Gruppen

Vi har gleden av å meddele at Megadron AS nå blir en del av Site Service Gruppen.

Terje Hoemsnes fra Site Service Gruppen og Per Karlsson fra Megadron.

Vi har gleden av å meddele at Megadron AS nå blir en del av Site Service Gruppen. Vi har gjennom flere år utviklet et svært godt samarbeid i flere prosjekter, og ønsker å bygge videre på dette. Dette lar oss levere enda bedre tjenester for våre kunder innen fiber, graving og jernbane. Site Service Gruppen har kjøpt 100% av aksjene i selskapet, og Megadron AS blir dermed en del av Site Service Gruppen. 

Megadron har spisskompetanse på skinnegående anleggsmaskiner og sikkerhetstjenester for jernbane. De har i tillegg kompetanse på å utføre gravearbeider for fibermarkedet. Selskapet har 10 ansatte, og holder til på Østlandet. 

Megadron vil styrke Site Service Gruppens kompetanse inn mot fiber-, grave og jernbaneprosjekter, og vi vil nå kunne tilby våre kunder et enda bredere leveranseområde innen fiber og jernbane. Selskapets ressurser og kompetanse vil fremover inngå som en del av våre tjenester innen fiber på østlandsområdet. I tillegg vil også kunne levere på prosjekter knyttet til jernbaneskinner, sporveksel og skinnebytte. En annen utfordring de seneste årene har vært tilgangen på kvalifisert sikkerhetspersonell til jernbane. Megadron AS har dette som spesialkompetanse, og tilfører dermed Site Service Gruppen svært viktig kompetanse.

Megadron og Site Service har i flere år hatt et tett samarbeid på prosjekter knyttet til fiber og kompleks infrastruktur. Når vi nå slår oss sammen gir det oss en god mulighet til å dra nytte av felles ressurser og kapasitet”

– Per Karlsson, som er daglig leder i Megadron AS.

Megadron går inn i vår selskapsportefølje, og vil drives videre slik det gjøres i dag uten store endringer, med daglig leder Per Karlsson i spissen.

Terje Hoemsnes

Daglig leder – Site Service Gruppen

Kontaktinformasjon