Hopp til hovedinnhold

Ny rammeavtale med Forsvarsmateriell IKT

Site Service Gruppen har inngått rammeavtale med Forsvarsmateriell IKT. Avtalen omfatter vedlikehold, inspeksjon, og etablering av forsvarets antenner over hele landet.

Norsk landskap, sjø og fjell.

Forsvaret stiller høye krav til tilgjengelighet under svært krevende forhold. Det krever vedvarende oppetid uansett hvor man befinner seg – enten det er på Finnmarksvidda midtvinters, eller i fjordene på Vestlandet på sommerstid.

Forsvarsmateriell sin hensikt med anskaffelsen er å sørge for å dekke behov for nødvendig landsdekkende infrastruktur i Forsvarets kommunikasjonsinfrastruktur, slik at Forsvarets IKT, herunder telefoni, datakommunikasjon, sensordata ivaretas på en hensiktsmessig måte. Vårt oppdrag er å vedlikeholde, bygge og fornye master og antenner for forsvaret i hele Norge.

Begrunnelsen for å velge Site Service er vår tilstedeværelse i hele landet med eget personell, erfaring med tilsvarende type oppdrag og vårt høye fokus på sikkerhet og HMS. Det var sterk konkurranse om oppdraget fra andre aktører.

Site Service har samarbeidet med forsvaret gjennom flere år. Forsvaret er en svært viktig kunde for oss og vi er veldig takknemlig for tilliten Forsvaret viser oss med denne rammeavtalen. Vi ser frem til samarbeidet.

– Terje Hoemsnes, Daglig Leder i Site Service Gruppen.

Rammeavtalen har en varighet på 4+3 år, og har en estimert verdi på ca 110 mill.

Terje Hoemsnes

Daglig leder – Site Service Gruppen

Kontaktinformasjon