Hopp til hovedinnhold

Site Service Gruppen vinner ny storkontrakt med Bane NOR

Site Service Gruppen har inngått stor og viktig kontrakt med Bane NOR. Kontrakten har en verdi på ca 50 millioner, og skal ferdigstilles i løpet av 2023.

Arbeid i jernbanespor.
Foto: Marianne Henriksen, Bane NOR

Bane NOR moderniserer jernbanen for en moderne, effektiv og mer klimavennlig jernbane i fremtiden. De neste årene skal Grorud, Alnabru, Alfaset og Nyland hensettingspor oppgraderes. Site Service Gruppen har inngått stor og viktig kontrakt med Bane NOR på deler av denne oppgraderingen. Kontrakten har en verdi på ca 50 millioner, og skal ferdigstilles i løpet av 2023.

I Site Service Gruppen har vi de siste årene jobbet med å styrke vår kompetanse på entreprise og jernbaneinfrastruktur. Dette har vi gjort gjennom strategisk oppbygging av organisasjonens personell og kompetanse, samt oppkjøp av selskapene Megadron, Nortelmo og Binto. Vi er godt rustet for å kunne tilby et komplett spekter av tjenester til prosjekter innen jernbaneinfrastruktur.

Denne entreprisen innebærer en rekke oppgraderinger på Grorud stasjon, Oslo godsterminal Alnabru, Alfasetsporet og hensettingspor ved Nyland stasjon. Entreprisen berører fagområdene overbygning, lavspenning, kontaktledning og signal, som spesielt inkluderer fjerning av skinner, massebytte, nye skinner og montering av sporvekslere. I tillegg vil det gjøres større oppgraderinger på lavspenningsanlegg, signal og oppgradering av kontaktledninger langs strekningen.

Vi vil på dette prosjektet samarbeide tett med RA1 Bane, og deres fokusområder ligger spesielt på signal og kontaktledninger.

Terje Hoemsnes

Daglig leder – Site Service gruppen

Kontaktinformasjon