Hopp til hovedinnhold

Site Service fortsetter samarbeidet med Bane NOR om Sørlandsbanen

De ansatte i Site Service Gruppen har spesialkompetanse på denne typen arbeid, som kombinerer telekom og arbeid på jernbanespor.

UTV utenfor togtunnel på togskinner.

Site Service Gruppen har inngått avtale med Bane NOR for Sørlandsbanen. Avtalen omfatter blant annet bytte av strømskap, repeatere, batteribanker og antenner på totalt 135 lokasjoner, og er splittet i to avrop. 40 lokasjoner skal byttes i år, mens de resterende byttes i 2024. Kontrakten går frem til desember 2024, og omfatter strekningen Kongsberg til Sirevåg.

Utstyret som byttes er knyttet til hovedkommunikasjonen mellom tog og togleder, og sørger for telesignaler (GSM-R) langs hele togstrekningen. Kommunikasjonen er kritisk for togene, og det er viktig at forbindelsen opprettholdes langs hele toglinja til enhver tid – også ved et strømbrudd. For å sikre signaler langs hele toglinja er utstyret plassert både i og utenfor tunnelene på strekningen. Arbeidet setter høye krav til planlegging, logistikk og kompetanse, slik at sikkerhet og kvalitet ivaretas. I Site Service Gruppen har vi spesialkompetanse på denne type arbeid, som kombinerer kompetanse innen telekom og elektro med arbeid på jernbanespor.

Oppgraderingene som nå gjøres sikrer økt stabilitet i strømforsyningen slik at kommunikasjonen opprettholdes som normalt. Arbeidet med fornyelse av primærstrøm innebærer bytte av strømskap og innmat i fordelerskap. Det er utviklet nye strømskap som skal på plass i tunnelene, med et design som blant annet gjør montasje enklere og mer effektiv. Fordi montasje skjer mellom togpasseringer, er dette en viktig detalj for å sikre god og trygg fremdrift for alle involverte.

For å avverge svikt i telekommunikasjonen gjelder det å ha løsningene på plass dersom uforutsette strømbrudd inntreffer. Sikring av en stabil og avbruddsfri sekundær strømforsyning er derfor en sentral del av arbeidet vi nå er i gang med på Sørlandsbanen. Sikringstiltakene på Sørlandsbanen sørger for at en ny strømforsyning umiddelbart overtar dersom den primære strømforsyningen brytes, uten at det går på bekostning av kvaliteten på signalene.

Sikkerhet er alltid førsteprioritet hos Bane NOR, og vi er stolte over å ha fått tilliten nok en gang. Flere av våre ansatte var med da tilsvarende arbeid ble gjort på Sørlandsbanen for 20 år siden, og erfaringen er verdifull i arbeidet som nå skal gjøres.

Vi er godt i gang med planleggingen av oppgraderingen på Sørlandsbanen, og det er mye logistikkplanlegging før vi går i gang. Arbeidet skal hovedsakelig utføres mellom togavgangene på nattestid, og vi er nødt til å være effektive. Heldigvis har vi et godt og erfarent lag som skal få dette i land, og vi gleder oss til å komme oss ut i felt!

– Øyvind Krogsrud, prosjektleder Sørlandsbanen

Site Service Gruppen har tverrfaglig kompetanse som sikrer en komplett leveranse. Egne ansatte sørger for en effektiv prosess med kvalitet og sikkerhet i fokus. Vårt datterselskap, Megadron, bistår med sikkerhetspersonell og skinnegående maskinpark. I tillegg gjorde vi nylig en oppgradering av maskinparken, for å gjøre det enklere å frakte folk og utstyr dit det trengs, når det trengs.

Sammen med Bane NOR og andre involverte skal vi gjøre både strømforsyning og ferdsel enda sikrere. Vi ser frem til et tett og godt samarbeid med Bane NOR i dette arbeidet, og til å komme ut i felt for å gjennomføre jobben.

Øyvind Krogsrud

Prosjektleder Sørlandsbanen

Kontaktinformasjon