Hopp til hovedinnhold

Quality Hotel Ramsalt

Vi har sørget for innendørsdekning i både resepsjon, restaurant, på hotell- og møterom i alle hotellets 13 etasjer.

Hotell Ramsalt og en rekke andre moderne bygninger langs kaikanten.

Quality Hotel Ramsalt ligger sentralt i Bodø sentrum, med sjøutsikt både fra hotellet og den tilhørende restauranten. Et moderne hotell tett på by og natur, i tillegg til en rekke fasiliteter innenfor hotellets vegger.

I dette prosjektet har vi bistått med kompetanse på flere ulike områder. Leveransen på Quality Hotel Ramsalt inkluderer prosjektering og design av innendørsanlegg, i tillegg til bygging. Vi har også ansvar for drift og vedlikehold av innendørsanlegget, som sikrer 24/7-beredskap.

Den designede løsningen tar hensyn til hotellets mange besøkende og deres behov. Her er både overnattende gjester, ansatte og møtedeltakere med i beregningen, for å sikre god dekning for alle som befinner seg på Quality Hotell Ramsalt.

Løsningen tar også hensyn til byggets størrelse, og dekningen skal være like god i alle hotellets 13 etasjer. I prosjekteringsfasen bruker vi verktøy som gjør det mulig å predikere forventet dekning ulike steder i bygget – fra kjeller til toppetasje. På den måten vet vi hvilket utstyr som trengs hvor, allerede før bygget er på plass.

Basert på den designede løsningen har et erfarent lag sørget for at anlegget bygges og dekningen etableres. I denne fasen har vi deltatt med prosjektledere, elektrikere, montører og byggledere, som sammen har sørget for høy kvalitet og full 4G-dekning for alle operatører.

Drift og vedlikehold av innendørsanlegget krever at vi er raskt på plass når det trengs. Våre lokalt ansatte sørger for kort responstid 24 timer i døgnet, sju dager i uka. De har kompetansen og erfaringen som trengs for å sørge for at alt fungerer som det skal, sånn at alle på Quality Hotel Ramsalt har god innendørsdekning til enhver tid.

Takk til Nordic Choice Hotels for tillit og et godt samarbeid i Bodø.

Mads Wang

Ta kontakt for mer informasjon om hvordan vi kan sikre god innendørsdekning i ditt prosjekt.