Hopp til hovedinnhold

Næringsbygg og sykkelvelodrom Asker

Næringsbygget og sykkelvelodromen i Asker forener mennesker med ulike interesser, formål og behov. Site Service har stått for innendørsdekningen.

syklister i sykkelvedromen

Næringsbygget og sykkelvelodromen i Asker forener mennesker med ulike interesser, formål og behov. Det todelte bygget huser barnehage, kontorer og skoler, i tillegg til en 200 meters innendørs rundbane for sykkel. Vi har hatt ansvar for å dekke et felles behov for alle som er innom næringsbygget og sykkelvelodromen i Asker – behovet for stabil innendørsdekning uansett hvor du befinner deg.

Vår leveranse i Asker omfatter rådgivning, prosjektering og design og utbygging av passivt innendørsanlegg. I tillegg står vi for drift og vedlikehold av anlegget med 24/7-beredskap.

Prosjektet i Asker har hatt fokus på god innendørsdekning helt fra start. Rådgivning knyttet til innendørsdekning ble inkludert i en tidlig fase, og har lagt et godt grunnlag for god dekning i – hele bygget. Det er også et viktig utgangspunkt for at bygget skal fungere etter sitt formål.

Ved hjelp av plantegninger og planlegginsverktøyet iBwave kunne dekningen predikeres allerede før byggestart. Dermed har alt av nødvendig utstyr vært på plass fra start, og sørget for at dekningsløsningen er tilpasset byggets arkitektur.

Byggets formål og arkitektur ligger alltid til grunn når vi designer en dekningsløsning. Bygget i Asker har mange mennesker innom i løpet av en dag, og må tåle at alle bruker mobilnettet samtidig. Med svært solid bygningsmasse er man avhengig av at signalene kommer innenfra, og dekker alle deler av bygget. Omgivelsene har også lagt viktige føringer for løsningen som er prosjektert, og tar blant annet høyde for bygget ligger lavt i terrenget, delvis omgitt av stein.

Installasjon av innendørsanlegg krever samkjøring av ulik kompetanse, og vi er heldige som har menneskene som trengs for å fylle de nødvendige rollene. Her har et lag bestående av telemontører, elektrikere, byggeledere og prosjektledere samarbeidet om å sikre en komplett leveranse av høy kvalitet.

En god og sikker dekningsløsning er nødvendig både for sikkerhet og praktisk bruk. Dekningsløsningen i Asker gjør at du kan ta telefonsamtaler og bruke mobildata uavhengig av hvor i bygget du befinner deg, og kan ringe fra både flerbrukshallen, barnehagen, møterommene, kantina og sykkeltribunen. Sykkelvelodromen vil til tider tiltrekke seg mye publikum, noe dekningsløsningen også tar høyde for. Selv med fullsatt tribune kan alle bruke telefon og mobildata uten problemer, og uten at det går utover dekningen til andre som befinner seg i bygget. Uansett hvilken operatør du har.

Med 24/7-beredskap og lokal tilstedeværelse, kan vi være raskt på plass ved behov. Enten det er en helt vanlig mandag, juleferie, helg eller natt, bidrar våre ansatte til å sikre et stabilt nett med høy oppetid. Det er vi stolte av!

Takk til alle involverte for et godt samarbeid på dette prosjektet.

Mads Wang

Ta kontakt for mer informasjon om hvordan vi kan sikre god innendørsdekning i ditt prosjekt.