Hopp til hovedinnhold

RA1 Bane AS er nå Site Service Bane AS

I november 2023 ble RA1 Bane AS en del av Site Service Gruppen, og endret med det navn til Site Service Bane AS. 

RA1 Bane har skiftet navn til Site Service Bane – og blir med det en del av Site Service Gruppen!

Ra1 Bane AS ble kjøpt opp av Site Service Gruppen i november 2023. Sammenslåingen bidrar sterkt inn i resten av gruppen med sin solide jernbaneerfaring og markedsposisjon.

Site Service Bane har solide og kompetente medarbeidere til jernbanetekniske oppdrag. Vi satser på faglærte og kompetente medarbeidere, med høy yrkesfaglig stolthet. Vi har bred kompetanse innenfor signalfaget, kjøreledning- og energimontørfaget, banemontør- og sveisefaget, samt anleggsmaskiner, samt godkjent sikkerhetstjeneste fra Bane NOR med flere dyktige HSV/LFS internt.

Vi er ISO sertifisert i standardene ISO-90001, ISO-14001 og ISO-45001, utover det er de godkjent hos DSB i tillegg til andre nødvendige godkjenninger.

Selskapet vil driftes som tidligere, alle ansatte fortsetter i sine stillinger og kontoret vil fortsatt ligge i Moss. Ole Martin Høidal vil fortsette som daglig leder.

Med dette oppkjøpet har vi i Site Service Gruppen styrket vår markedsposisjon ytterligere med den siste tids vekst som gruppen har hatt innenfor samferdsel og jernbane. Vi kan nå tilby et sterkt produkt av tjenester med faglig bredde og kapasitet med mål om å utnytte synergier på tvers innad i gruppen.

Om Site Service

Site Service bygger, drifter og vedlikeholder fiber-, tele- og mobilkommunikasjonsnettverk over hele Norge. Vi leverer tjenester innen entreprise, drift, elektro, fiber og installasjon.

Kontakt oss