Hopp til hovedinnhold

Site Service Gruppen kjøper 100% av aksjene i Binto AS

Site Service Gruppen overtok 23. Desember 2022 100% av aksjene i Binto AS.

Bilde av en mast tatt nedenfra, hvor en ansatt jobber i masten.

Site Service Gruppen overtok 23. Desember 2022 100% av aksjene i Binto AS. Binto AS ble etablert i 2003, har 17 ansatte, og en omsetning på 30M NOK. Binto har opparbeidet et solid rennomé i bransjen, med spesialkompetanse innen montasje av master, støping og graving av fundamenter og montasje av telehytter. Binto AS et veldrevet selskap med spesialisert kompetanse på de mest krevende oppdragene innen mast og anlegg, med en bred kjøretøypark og kompetente ansatte. De ansatte er reisende montører, som utfører prosjekter i hele Norge. Deres kunder har bestått av selskaper som Telenor, Forsvaret, Avinor, NCC med flere. 

Daglig leder Rune Flatmo har drevet selskapet siden 2017, stadfester at han har funnet et godt “hjem” for å utvikle selskapet videre.

Gjennom kjøp av Binto ønsker Site Service Gruppen å fortsette satsningen på mast og anlegg, en kompetanse vi ser at stadig øker i relevans. Vi blir nå enda bedre rustet som en entreprenør innen telekom og samferdsel. Oppkjøpet vil også styrke vår tilstedeværelse med lokale ansatte i hele landet. 

 

Vi har i flere år hatt et tett samarbeid med Site Service Gruppen. Når vi nå slår oss sammen gir det oss en god mulighet til å dra nytte av felles ressurser og kapasitet. Binto AS vil fortsette driften av selskapet slik vi gjør i dag, men vil i tillegg ha mulighet til å dra nytte av kompetansen som finnes i Site Service Gruppen

– Rune Flatmo, som er daglig leder i Binto AS

Binto går inn i vår gruppe portefølje, og vil drives videre slik det gjøres i dag uten store endringer.

Terje Hoemsnes

CEO – Site Service AS

Kontaktinformasjon