Commscope partner

Site Service har signert partneravtale med CommScope for innendørsdekningsløsninger i Norge. Dette er noe vi har jobbet med i lengere tid, og er en «fjær i hatten» til alle i Site Service som har bidratt med sin kompetanse for leveranser av CommScope produkter.

Vi har allerede levert flere prosjekter i den siste tiden basert på et tett og godt samarbeid med Commscope.