Skip to content

TC Connect har gjennom mange år levert DAB dekning i norske veitunneler, fra See telecom. Dette er produkter og leveranser med meget høy kvalitet og en gjennomprøvd teknisk løsning.

Site Service tok over distribusjons rettighetene for Norge i begynnelsen av 2020, og vil fortsette leveransen av DAB dekning i tunneler. Vi har et tett samarbeid med See Telecom som produsent av DAB utstyr med inn-snakk’s løsning. Site Service vil installere og vedlikeholde dette utstyret i det norske markedet.

Datablad: