Ny stor kontrakt med Norske Tog

Norske Tog og Site Service har signert en kontrakt for oppgradering av 185 togsett og vogner (Type 70, 73, 5, 7, og WLAB2) med nye dekningsløsninger for kommersielle mobilfrekvenser og GSM-R. Dette er nye 4G mobilforsterkere som vil gi en høyere hastighet på datanett for togpassasjerer. I tillegg vil den nye løsningen være forberedt for 5G. Togsettene på Østfoldbanen vil også inkludere MiMo løsning, som gir høyere datakapasitet i togene.

Denne kontrakten er basert på mobilforsterkere/ repeater produkter fra CommScope og Mantena er underleverandøren til Site Service for spesialmontasje i togsettene. Kontrakten med Site Service inkluderer overvåking av mobilforsterkerne i 6 år. Kontrakten inneholder også en opsjon for togoperatørene forfeilretting og preventivt vedlikehold.

Totalt skal det installeres og i driftsettes 235 repeatere i 185 togsett.