Kontrakt for B2B og Core leveranser

Site Service har signert en ny rammeavtale med Global Connect for bedriftsleveranser og leveranser til core siter. Dette er leveranser til hele Global Connects landsdekkende nettverk, som utbygges kontinuerlig.

Dette er en rammeavtale som er forlengelse av en tidligere avtale, der vi har levert mye bedriftsaksesser og transmisjonsløsninger for operatør gjennom tid.